Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

SP 1 Łazy

Rozwijamy umysły młodych ludzi

Mapa

strony

MRD - tekst do odczytu maszynowego

MRD - tekst do odczytu maszynowego

Czym się zajmuje?

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach jest jednostką budżetową, która prowadzi nauczanie w oddziałach I-VIII w zakresie szkoły podstawowej. Na czele szkoły stoi Dyrektor Urszula Grzywa.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach  zajmuje się m.in.:

    • wprowadzaniem uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
    • wzmacnianiem poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 
    • formowaniem u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 
    • rozwijaniem kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
    • rozwijaniem umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
    • ukazywaniem wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
    • rozbudzaniem ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
    • wyposażeniem uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 
    • wspieraniem ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 
    • wszechstronnym rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
    • kształtowaniem postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 
    •  zachęcaniem do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 
    • ukierunkowaniem ucznia ku wartościom.
 

Kontakt ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Stanisława Konarskiego

adres: ul. Szkolna 2, 42-450 Łazy
tel. 32 6433907
e-mail: zs.lazy@lazy.pl
 
Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach otwarty jest:
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skontaktować się ze Szkołą Podstawową nr 1 w Łazach w następujący sposób:

    • sporządzając pismo i wysyłając je na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach,
    • sporządzając i dostarczając pismo do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach,
    • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: zs.lazy@lazy.pl
    • telefonicznie pod numerem 31 6733907
    korzystając z usługi wideotłumacza dostępnej na stronie https://pzgomaz.com/conference - usługa ta wymaga od osoby dostępu do Internetu i kamery w komputerze, telefonie lub tablecie.


Osoby niewidome i mające problem z widzeniem 

Osoby niewidome i mające problem z widzeniem również otrzymają pomoc w placówce. Należy wcześniej poinformować placówkę o problemie z widzeniem. Istnieje także możliwość wizyty w urzędzie z psem przewodnikiem, który pomaga osobie przy poruszaniu się. 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Przy budynku ul. Kościuszki na parkingu szkolnym znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku bez barier.
Wejście do budynku przy ul. Szkolnej posiada podjazd  dla osób niepełnosprawnych.

 

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Łazach

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.