Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

SP 1 Łazy

Rozwijamy umysły młodych ludzi

Mapa

strony

Szkoła

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie 2021/2022
POLISA NR: 90000614422

Ubezpieczyciel: Generali T.U.S.A.

Okres ubezpieczenia: 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

Zgłaszanie roszczeń – https://bezpieczny.pl/szkoda


Jakie dokumenty należy złożyć

Dokumenty obligatoryjne:

 1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia: Formularz zgłoszenia roszczenia
 2. pisemne zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzającego, iż osoba, która uległa wypadkowi, w chwili zaistnienia zdarzenia należała do grupy osób, na rzecz których została zawarta umowa ubezpieczenia (w przypadku formy bezimiennej lub braku kompletnej listy w formie imiennej);
 3. oświadczenie o danych z dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego) lub kopia aktu urodzenia Ubezpieczonego;
 4. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
 5. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej dalszego leczenia urazu (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
 6. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego.

Dokumenty dodatkowe:

 1. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia lub dane jednostki policji jeżeli była wzywana na miejsce zdarzenia;
 2. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu lub dane adresowe jednostki, jeżeli zdarzenie było przedmiotem postępowania karnego;
 3. oświadczenie o danych z prawa jazdy Ubezpieczonego (jeżeli w momencie zdarzenia był kierującym) oraz dowodu rejestracyjnego;
 4. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

 1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
 2. listownie na adres:

Generali T.U. S.A.
Departament Centrum Likwidacji Szkód
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl

Grzegorz Hnytko

Tel. 601 40 56 56
e-mail: ghnytko@bezpieczny.pl

KOD OPIEKUNA: 24744

www.bezpieczny.pl/24744

Ubezpieczenie rok szkolny 2020/2021
Nr polisy Generali 90000381718

Ubezpieczenie rok szkolny 2019/2020
ny polisy Generali 90000097798

Zgłaszanie roszczeń – https://bezpieczny.pl/szkoda

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Łazach

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.