Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

SP 1 Łazy

Rozwijamy umysły młodych ludzi

Mapa

strony

PROJEKT UNIJNY

Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.
 Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach

Tryb:

- obejmuje klasy I-VIII SP,

- obejmuje cały rok szkolny: I i II semestr 2021/2022,

- prowadzone cyklicznie na terenie szkoły w salach zgodnych ze standardem dostępności,

- realizacja zajęć metodą eksperymentu,

- monitorowanie postępu rozwoju uczniów,

- ramowy program: ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, dyskusje, burza mózgów.

Zakres:

- zajęcia wyrównawcze: matematyczno-przyrodnicze w tym:

12 grup – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

4 grupy – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki

2 grupy – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w chemii

- zajęcia rozwijające  w tym:

2 grupy – zajęcia z matematyki

1 grupa – zajęcia z informatyki

- koła zainteresowań: matematyczno-przyrodnicze  w tym:

8 grup – koła zainteresowań z matematyki

2 grupy – koła zainteresowań z fizyki

2 grupy – koła zainteresowań z chemii

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

2 grupy

Łączna liczba uczniów objętych wsparciem – 264

Łączna liczba nauczycieli objętych wsparciem -  39

W ramach projektu wyposażenie w pomoce dydaktyczne  pracowni:

- matematycznej,

- fizycznej,

- chemicznej

oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne, wspomagające rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Łazach

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.