Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

SP 1 Łazy

Rozwijamy umysły młodych ludzi

Mapa

strony

ETR - tekst łatwy do czytania

ETR - tekst łatwy do czytania

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach, czyli w skrócie Szkoła znajduje się przy ulicy Szkolnej 2 w Łazach

To jest główny budynek szkoły, w którym mieści się sekretariat oraz biura dyrekcji. 
Budynek ma dwa wejście – wejście główne mieści się od ulicy Szkolnej, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugie mieście mieści się od boiska szkolnego 

Dyrektorem Szkoły jest Pani Urszula Grzywa.

Wicedyrektorem Szkoły jest  Pani Elżbieta Skałbania-Kubica
 

Po wejściu do szkoły

Po prawej stronie na parterze mieszczą się biura dyrekcji szkoły, sekretariat oraz księgowość.

Po lewej stronie mieści się biuro pedagoga szkolnego

 

Gdzie można zaparkować?

Z lewej strony budynku znajduje się parking dla osób odwiedzających szkołę.. Dla osób niepełnosprawnych jest specjalnie oznaczone miejsce parkingowe przy ul. Kościuszki 46.

 

Czym zajmuje się placówka?

    • wprowadzaniem uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
    • wzmacnianiem poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 
    • formowaniem u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 
    • rozwijaniem kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
    • rozwijaniem umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
    • ukazywaniem wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
    • rozbudzaniem ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
    • wyposażeniem uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 
    • wspieraniem ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 
    • wszechstronnym rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
    • kształtowaniem postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 
    •  zachęcaniem do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 
    • ukierunkowaniem ucznia ku wartościom.

 

Jak załatwić sprawę w placówce?

Jest kilka sposobów w jakie osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić sprawę w placówce:

    1. napisanie pisma i wysłanie go na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach,
    2. zaniesienie pisma do sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach,
    3. napisanie wiadomości i wysłanie jej na adres e-mail: zs.lazy@lazy.pl
    4. zadzwonienie na numer: 32 6733907

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędnikiem za pomocą wideotłumacza. Tłumacz jest dostępny na stronie internetowej https://pzgomaz.com/conference. Aby użyć tłumacza, trzeba mieć dostęp do Internetu i kamery w komputerze, telefonie lub tablecie.

Niewidomi i osoby mające problemy z widzeniem także otrzymają pomoc w placówce. Pracownicy pomogą załatwić daną sprawę. Należy ich wcześniej poinformować o problemie z widzeniem.

Do placówki można też przyjść z psem przewodnikiem, który pomaga osobie przy poruszaniu się.
 

Jak skontaktować się z placówką?

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
Jeżeli chcesz skontaktować się z urzędem telefonicznie, zadzwoń na numer: 32 6733907.
Innym sposobem skontaktowania się jest napisanie wiadomości na adres e-mail: zs.lazy@lazy.pl


 

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Łazach

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.